Contrasenyes i llista de correus

Per tal de preservar la privacitat de l’alumnat i de les seves famílies, l’AMPA protegeix amb contrasenya totes les entrades amb fotografies i vídeos. La contrasenya s’ofereix a tots els pares i mares que s’inscriuen a la llista de correus de l’AMPA.

L’única manera d’inscriure’s a aquesta llista de correus és a través d’una circular que envia l’escola a tots els pares. D’aquesta manera, de nou, millorem la privacitat, amb la voluntat de què a la llista només hi constin familiars dels nens del col·legi.

Col·labora!

Les accions de l’AMPA es duen a terme gràcies al treball desinteressat de mares i pares. Uneix-te! Col·labora amb nosaltres! Tota ajuda serà benvinguda. Engresca’t! La dedicació, evidentment, la decideixes tu:

  • Pots ajudar-nos en dies puntuals
  • Pots participar en accions puntuals: disseny, accions webs, comunicatives, idees, contactes, qualsevol cosa!  (explica’ns en què pots ajudar-nos)
  • Pots participar activament en qualsevol de les comissions.

Contacta!

Pots contactar amb l’AMPA de las següents maneres: