L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes de l’escola per contribuir en la millora en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i col·laborar en el funcionament del centre.

És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat. Concretament, està inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el núm 3990 de la Secció 1ª del Registre de Barcelona.