Escrivint

Des de l’AMPA també oferim suport a la docència per a contribuir a la millora de l’educació dels nostres fills i filles. L’AMPA, per exemple, participa en projectes:

A més, col·labora en la millora de les instal·lacions i dels materials dels centres:

  • Instal·lació wifi a Parvulari
  • Renovació del material de psicomotricitat a l’Edifici de Parvulari
  • Millora del material esportiu als cicles de Primària.