I love books. By Thomas Leuther, Flickr
I love books. By Thomas Leuther, Flickr

Aquesta proposta neix de l’interès de fomentar la lectura entre els diferents membres de la Comunitat Educativa de l’escola Tecla Sala: pares, professors, alumnes i ex-alumnes que voluntàriament vulguin adherir-s’hi.

El grup es reunirà periòdicament un cop al mes amb l’objectiu de comentar un llibre.

Prèviament cadascun haurà llegit l’obra triada a casa seva i posteriorment, a les reunions, es comparteixen opinions i es debaten els diferents aspectes del text (personatges, ambient, significat, estil…).

Les obres proposades estaran escrites en llengua catalana o castellana.

El Club compta amb una coordinadora, l’ex-professora Berta, que moderarà les reunions, presentarà les diferents lectures, organitzarà les activitats, recolzarà i estimularà la participació dels diferents membres del grup.