Snow. By Mohammed Nairooz, Flickr.
Snow. By Mohammed Nairooz, Flickr.

Desde l’Ampa, hem preparat una sortida a la neu en familia.

Hem creat diferents tipus d’entrada en funció de les diferents opcions disponibles.