S’han organitzat diferents tallers amb la col·laboració de Vailets Hacklab. S’ha treballat amb Lego WeDo y Mindstorms.

Actualment s’està treballant al centre amb les arduinos que es van comprar amb l’aportació de l’AMPA.